logo
Skip to content

Публична покана • Провеждане на специализирани обучения по информационни технологии за служители на Българската народна банка

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9036690


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 26.11.2014, 17:01 Изтегли ZIP (141 KB)

Протокол

Публикувано на 15.01.2015, 14:21 Изтегли PDF (120 KB)

Договор и приложения по Обособена позиция № 2

Публикувано на 13.03.2015, 14:51 Изтегли PDF (1217 KB)

Договор и приложения по Обособена позиция № 1

Публикувано на 08.05.2015, 16:16 Изтегли PDF (2412 KB)

Плащания по договор по Обособена позиция № 2

Публикувано на 12.05.2015, 17:09 Изтегли PDF (146 KB)

Плащания по договор по Обособена позиция № 1

Публикувано на 14.08.2015, 12:52 Изтегли PDF (146 KB)