logo
Skip to content

Публична покана • Абонамент и доставка на определени по списък български и чуждестранни периодични издания на адреси на БНБ в гр. София

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9036908


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 02.12.2014, 15:19 Изтегли ZIP (248 KB)

Протокол

Публикувано на 16.12.2014, 13:39 Изтегли PDF (736 KB)

Договор за български периодични издания и приложения

Публикувано на 15.01.2015, 13:42 Изтегли PDF (1226 KB)

Договор за чуждестранни периодични издания и приложения

Публикувано на 15.01.2015, 13:47 Изтегли PDF (1120 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 23.01.2015, 15:41 Изтегли ZIP (110 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 20.04.2015, 14:43 Изтегли PDF (56 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 13.08.2015, 17:22 Изтегли PDF (146 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 11.12.2015, 15:37 Изтегли PDF (59 KB)

Информация за изпълнен договор

Публикувано на 18.01.2016, 13:48 Изтегли PDF (81 KB)