logo
Skip to content

Открита процедура • Преработка на сребърен материал (състоящ се от демонетизирани сребърни монети, сребърни ленти и сребърни заготовки) в стандартни сребърни кюлчета

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0001


Документи


Решение за откриване на обществена поръчка

Публикувано на 09.01.2017, 16:03 Изтегли PDF (244 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 09.01.2017, 16:04 Изтегли PDF (389 KB)

Документация

Публикувано на 10.01.2017, 14:51 Изтегли ZIP (379 KB)

Решение за прекратяване

Публикувано на 21.02.2017, 16:01 Изтегли PDF (569 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 27.02.2017, 13:09 Изтегли PDF (796 KB)