logo
Skip to content

Пряко договаряне • Групова застраховка срещу рискове, свързани с живота, здравето и работоспособността на служителите на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0002


Документи


Решение за откриване на процедура

Публикувано на 12.01.2017, 13:48 Изтегли PDF (256 KB)

Решение за прекратяване

Публикувано на 19.01.2017, 15:53 Изтегли PDF (103 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 20.01.2017, 14:09 Изтегли PDF (303 KB)