logo
Skip to content

Договаряне без предварително обявление • Достъп до финансова информация по две обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0003


Документи


Решение за откриване

Публикувано на 31.01.2017, 12:04 Изтегли PDF (725 KB)

Покана

Публикувано на 31.01.2017, 12:05 Изтегли PDF (951 KB)

Протокол

Публикувано на 18.04.2017, 17:10 Изтегли PDF (170 KB)

Доклад

Публикувано на 18.04.2017, 17:12 Изтегли PDF (664 KB)

Решение за прекратяване на процедурата

Публикувано на 18.04.2017, 17:12 Изтегли PDF (592 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 27.04.2017, 11:30 Изтегли PDF (823 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 04.05.2017, 15:26 Изтегли PDF (409 KB)