logo
Skip to content

Открита процедура • Развитие и абонаментно обслужване на Системата за провеждане на аукциони за ДЦК (АДЦК)

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0004


Документи


Решение за откриване на обществена поръчка

Публикувано на 17.02.2017, 11:53 Изтегли PDF (698 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 17.02.2017, 11:54 Изтегли PDF (1428 KB)

Документация

Публикувано на 17.02.2017, 11:55 Изтегли ZIP (685 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 23.02.2017, 17:43 Изтегли PDF (1164 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 02.03.2017, 16:54 Изтегли PDF (210 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 04.04.2017, 17:36 Изтегли PDF (1084 KB)

Съобщение за отваряне на цени

Публикувано на 12.04.2017, 17:26 Изтегли PDF (48 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 28.04.2017, 17:39 Изтегли PDF (736 KB)

Протокол № 3

Публикувано на 28.04.2017, 17:44 Изтегли PDF (664 KB)

Доклад

Публикувано на 28.04.2017, 17:44 Изтегли PDF (1340 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 28.04.2017, 17:45 Изтегли PDF (585 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 26.06.2017, 14:42 Изтегли ZIP (5182 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 26.06.2017, 14:44 Изтегли PDF (800 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 10.07.2020, 18:29 Изтегли PDF (470 KB)