logo
Skip to content

Публично състезание • Доставка на резервни части за банкнотообработващи системи BPS 1040 BS

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0005


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 20.02.2017, 15:33 Изтегли PDF (691 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 20.02.2017, 15:34 Изтегли PDF (820 KB)

Документация

Публикувано на 20.02.2017, 15:34 Изтегли ZIP (204 KB)

Протокол

Публикувано на 31.03.2017, 11:24 Изтегли PDF (734 KB)

Съобщение за отваряне на цени

Публикувано на 07.04.2017, 17:39 Изтегли PDF (553 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 20.04.2017, 16:05 Изтегли PDF (625 KB)

Протокол № 3

Публикувано на 20.04.2017, 16:19 Изтегли PDF (631 KB)

Решение за прекратяване на процедурата

Публикувано на 20.04.2017, 16:20 Изтегли PDF (626 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 09.05.2017, 11:25 Изтегли PDF (771 KB)