logo
Skip to content

Публично състезание • Застраховане на служителите на Българска народна банка (БНБ) за срок от една година по обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0006


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 27.02.2017, 17:45 Изтегли PDF (1515 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 27.02.2017, 17:46 Изтегли PDF (420 KB)

Документация

Публикувано на 27.02.2017, 17:47 Изтегли ZIP (319 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 10.03.2017, 17:42 Изтегли PDF (593 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 27.03.2017, 17:04 Изтегли PDF (1204 KB)

Съобщение отваряне на ценови предложения

Публикувано на 04.04.2017, 17:37 Изтегли PDF (1270 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 21.04.2017, 17:53 Изтегли PDF (1156 KB)

Протокол № 3

Публикувано на 21.04.2017, 17:54 Изтегли PDF (749 KB)

Протокол № 4

Публикувано на 21.04.2017, 17:54 Изтегли PDF (914 KB)

Решение за класиране

Публикувано на 21.04.2017, 18:00 Изтегли PDF (659 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 02.06.2017, 16:16 Изтегли PDF (863 KB)

Договор и приложения по ОП № 1

Публикувано на 07.06.2017, 13:36 Изтегли PDF (1467 KB)

Договор и приложения по ОП № 2

Публикувано на 07.06.2017, 13:38 Изтегли PDF (1519 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 14.06.2018, 16:47 Изтегли PDF (657 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 28.08.2018, 17:17 Изтегли PDF (661 KB)