logo
Skip to content

Договаряне без предварително обявление • Инвестиционно проектиране на обектите с общо предназначение за изграждане на Касов център на БНБ в гр. Пловдив, бул. „Ягодовско шосе” № 2

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0007


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 16.03.2017, 14:26 Изтегли PDF (810 KB)

Покана

Публикувано на 16.03.2017, 14:33 Изтегли PDF (1124 KB)

Становище от АОП

Публикувано на 24.04.2017, 10:27 Изтегли PDF (227 KB)

Протокол

Публикувано на 02.05.2017, 17:00 Изтегли PDF (242 KB)

Доклад

Публикувано на 02.05.2017, 17:02 Изтегли PDF (218 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 02.05.2017, 17:05 Изтегли PDF (91 KB)

Договор с приложения

Публикувано на 29.05.2017, 11:16 Изтегли PDF (6164 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 29.05.2017, 11:17 Изтегли PDF (816 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 21.09.2021, 10:32 Изтегли PDF (2727 KB)