logo
Skip to content

Публично състезание • Застраховане на имуществото на Българска народна банка (БНБ), включващо дълготрайни материални активи (ДМА), материални запаси, моторни превозни средства и други застраховки по обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0008


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 04.04.2017, 17:49 Изтегли PDF (1304 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 04.04.2017, 17:50 Изтегли PDF (977 KB)

Документация

Публикувано на 04.04.2017, 17:50 Изтегли ZIP (455 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 13.04.2017, 16:18 Изтегли PDF (1297 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 28.04.2017, 15:41 Изтегли PDF (943 KB)

Съобщение отваряне на ценовите предложения

Публикувано на 10.05.2017, 18:56 Изтегли PDF (545 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 02.06.2017, 16:17 Изтегли PDF (1250 KB)

Протокол № 3

Публикувано на 02.06.2017, 16:18 Изтегли PDF (2290 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 02.06.2017, 16:21 Изтегли PDF (664 KB)

Договор с приложения по ОП № 1

Публикувано на 17.07.2017, 17:47 Изтегли PDF (7401 KB)

Договор с приложения по ОП № 2

Публикувано на 17.07.2017, 17:48 Изтегли PDF (7820 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 17.07.2017, 17:49 Изтегли PDF (882 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 19.12.2018, 18:12 Изтегли PDF (660 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 28.01.2019, 17:01 Изтегли PDF (307 KB)