logo
Skip to content

Открита процедура • Следгаранционно сервизно обслужване, поддръжка, подмяна и доставка на резервни части, материали и консумативи за служебните автомобили собственост на БНБ марка „Мерцедес Бенц“

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0009


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 13.04.2017, 12:53 Изтегли PDF (287 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 13.04.2017, 12:54 Изтегли PDF (426 KB)

Документация

Публикувано на 18.04.2017, 13:09 Изтегли ZIP (255 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 17.05.2017, 16:38 Изтегли PDF (689 KB)

Съобщение за отваряне на ценовите предложения

Публикувано на 26.05.2017, 17:34 Изтегли PDF (548 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 05.06.2017, 14:35 Изтегли PDF (651 KB)

Протокол № 3

Публикувано на 05.06.2017, 14:41 Изтегли PDF (617 KB)

Доклад

Публикувано на 05.06.2017, 14:44 Изтегли PDF (905 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 05.06.2017, 14:45 Изтегли PDF (1079 KB)

Договор с приложения

Публикувано на 21.07.2017, 11:25 Изтегли PDF (2067 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 21.07.2017, 11:27 Изтегли PDF (798 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 02.04.2018, 17:03 Изтегли PDF (666 KB)