logo
Skip to content

Открита процедура • Развитие и абонаментно обслужване на “Интегрираната статистическа информационна система (ИСИС)” в БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0012


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 09.05.2017, 15:10 Изтегли PDF (709 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 09.05.2017, 15:11 Изтегли PDF (950 KB)

Документация

Публикувано на 10.05.2017, 13:12 Изтегли ZIP (1787 KB)

Съобщение за промяна на датата за отваряне на оферти

Публикувано на 09.06.2017, 17:25 Изтегли PDF (568 KB)

Решение за одобряване на обявление за изменение

Публикувано на 12.06.2017, 12:16 Изтегли PDF (656 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 23.06.2017, 17:42 Изтегли PDF (230 KB)

Съобщение отваряне на ценовите предложения

Публикувано на 10.07.2017, 17:34 Изтегли PDF (91 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 19.07.2017, 15:33 Изтегли PDF (619 KB)

Протокол № 3

Публикувано на 19.07.2017, 15:34 Изтегли PDF (618 KB)

Доклад

Публикувано на 19.07.2017, 15:35 Изтегли PDF (873 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 19.07.2017, 15:36 Изтегли PDF (582 KB)

Договор с приложения

Публикувано на 10.08.2017, 11:49 Изтегли ZIP (27640 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 10.08.2017, 11:56 Изтегли PDF (785 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 16.02.2021, 17:35 Изтегли PDF (2588 KB)