logo
Skip to content

Открита процедура • Анализ и оценка на текущото състояние на ИТ инфраструктурата и инф. системи на БНБ, както и съответствието между ИТ и бизнес целите и процесите съгласно ITIL и/или др. добри практики и стандарти

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0014


Документи


Решение за откриване на обществена поръчка

Публикувано на 16.06.2017, 14:28 Изтегли PDF (699 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 16.06.2017, 14:29 Изтегли PDF (893 KB)

Документация

Публикувано на 16.06.2017, 14:29 Изтегли ZIP (295 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 06.07.2017, 17:45 Изтегли PDF (163 KB)

Решение за прекратяване на процедурата

Публикувано на 04.08.2017, 17:30 Изтегли PDF (614 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 21.08.2017, 11:14 Изтегли PDF (799 KB)