logo
Skip to content

Открита процедура • Производство и доставка на български монети по две обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0015


Документи


Решение за откриване на обществена поръчка

Публикувано на 30.06.2017, 14:34 Изтегли PDF (683 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 30.06.2017, 14:36 Изтегли PDF (1563 KB)

Документация

Публикувано на 03.07.2017, 14:15 Изтегли ZIP (423 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 14.07.2017, 15:27 Изтегли PDF (80 KB)

Съобщение за промяна на датата за отваряне на оферти

Публикувано на 01.08.2017, 18:00 Изтегли PDF (559 KB)

Решение за одобряване на обявление за изменение

Публикувано на 03.08.2017, 16:17 Изтегли PDF (666 KB)

Съобщение отваряне на ценови предложения

Публикувано на 18.08.2017, 14:42 Изтегли PDF (547 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 05.09.2017, 17:27 Изтегли PDF (757 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 05.09.2017, 17:28 Изтегли PDF (154 KB)

Доклад

Публикувано на 05.09.2017, 17:29 Изтегли PDF (288 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 05.09.2017, 17:29 Изтегли PDF (110 KB)

Договор с приложения по ОП № 1

Публикувано на 06.11.2017, 11:27 Изтегли ZIP (3633 KB)

Договор с приложения по ОП № 2

Публикувано на 06.11.2017, 11:28 Изтегли ZIP (2535 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 06.11.2017, 11:29 Изтегли PDF (866 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 25.01.2023, 17:29 Изтегли PDF (182 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 21.02.2023, 17:36 Изтегли PDF (277 KB)