logo
Skip to content

Открита процедура • Доставка и монтаж на трезорни врати, авариен люк и аварийна врата, доставка на специална армировка, вентилационни модули и кабелни проходи за обект „КЦ на БНБ“ в гр. Пловдив, бул. „Ягодовско шосе № 2“

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0018


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 07.08.2017, 15:25 Изтегли PDF (702 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 07.08.2017, 15:25 Изтегли PDF (833 KB)

Документация

Публикувано на 07.08.2017, 16:14 Изтегли ZIP (259 KB)

Съобщение за промяна на датата за отваряне на оферти

Публикувано на 18.09.2017, 16:56 Изтегли PDF (572 KB)

Решение за одобряване на обявление за изменение

Публикувано на 20.09.2017, 15:40 Изтегли PDF (650 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 18.10.2017, 18:19 Изтегли PDF (736 KB)

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Публикувано на 25.10.2017, 17:56 Изтегли PDF (563 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 02.11.2017, 17:32 Изтегли PDF (661 KB)

Протокол № 3

Публикувано на 02.11.2017, 17:36 Изтегли PDF (687 KB)

Доклад

Публикувано на 02.11.2017, 17:41 Изтегли PDF (1555 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 02.11.2017, 17:43 Изтегли PDF (584 KB)

Договор с приложения

Публикувано на 20.12.2017, 11:34 Изтегли ZIP (2185 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 20.12.2017, 11:36 Изтегли PDF (785 KB)