logo
Skip to content

Открита процедура • Доставка на касови консумативи по три обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0021


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 16.08.2017, 17:09 Изтегли PDF (684 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 16.08.2017, 17:10 Изтегли PDF (959 KB)

Документация

Публикувано на 16.08.2017, 17:10 Изтегли ZIP (2092 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 22.08.2017, 16:37 Изтегли PDF (578 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 27.09.2017, 15:03 Изтегли PDF (938 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 09.10.2017, 17:14 Изтегли PDF (588 KB)

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Публикувано на 19.10.2017, 17:42 Изтегли PDF (1100 KB)

Протокол № 3

Публикувано на 31.10.2017, 17:42 Изтегли PDF (775 KB)

Протокол № 4

Публикувано на 31.10.2017, 17:44 Изтегли PDF (711 KB)

Доклад

Публикувано на 31.10.2017, 17:44 Изтегли PDF (1364 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 31.10.2017, 17:45 Изтегли PDF (612 KB)

Договор и приложения по ОП № 1

Публикувано на 08.01.2018, 11:56 Изтегли PDF (1735 KB)

Договор и приложения по ОП № 2

Публикувано на 08.01.2018, 11:57 Изтегли PDF (1068 KB)

Договор и приложения по ОП № 3

Публикувано на 08.01.2018, 11:58 Изтегли PDF (1063 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 08.01.2018, 11:58 Изтегли PDF (932 KB)

Обявление за приключване на договор по ОП № 1

Публикувано на 14.12.2018, 16:00 Изтегли PDF (662 KB)

Обявление за приключване на договор по ОП № 2

Публикувано на 14.12.2018, 16:02 Изтегли PDF (659 KB)

Обявление за приключване на договор по ОП № 3

Публикувано на 14.12.2018, 16:04 Изтегли PDF (683 KB)