logo
Skip to content

Публично състезание • Осигуряване на нови версии на програмни продукти Novell, притежавани от БНБ, за период от две години

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0022


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 18.08.2017, 11:58 Изтегли PDF (679 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 18.08.2017, 11:59 Изтегли PDF (825 KB)

Документация

Публикувано на 18.08.2017, 12:03 Изтегли ZIP (228 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 13.09.2017, 17:45 Изтегли PDF (273 KB)

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Публикувано на 04.10.2017, 12:23 Изтегли PDF (550 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 10.10.2017, 17:01 Изтегли PDF (194 KB)

Протокол № 3

Публикувано на 10.10.2017, 17:02 Изтегли PDF (179 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 10.10.2017, 17:03 Изтегли PDF (133 KB)

Договор с приложения

Публикувано на 27.11.2017, 17:15 Изтегли ZIP (1345 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 27.11.2017, 17:16 Изтегли PDF (279 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 12.11.2019, 17:15 Изтегли PDF (427 KB)