logo
Skip to content

Публично състезание • Избор на изпълнител/и по обособени позиции за сервизно абонаментно поддържане на асансьорните уредби и съоръжения в сградите – собственост на БНБ в град София и страната

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0023


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 24.08.2017, 17:41 Изтегли PDF (699 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 24.08.2017, 17:42 Изтегли PDF (928 KB)

Документация

Публикувано на 24.08.2017, 17:42 Изтегли ZIP (368 KB)

Съобщение за промяна на датата за отваряне на оферти

Публикувано на 14.09.2017, 19:03 Изтегли PDF (75 KB)

Решение за одобряване на обявление за изменение

Публикувано на 15.09.2017, 13:53 Изтегли PDF (371 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 01.11.2017, 17:39 Изтегли PDF (942 KB)

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Публикувано на 13.11.2017, 11:09 Изтегли PDF (552 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 17.11.2017, 17:12 Изтегли PDF (729 KB)

Протокол № 3

Публикувано на 17.11.2017, 17:12 Изтегли PDF (641 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 17.11.2017, 17:15 Изтегли PDF (639 KB)

Решение за прекратяване на обособени позиции

Публикувано на 17.11.2017, 17:18 Изтегли PDF (575 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 24.11.2017, 15:23 Изтегли PDF (507 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 05.12.2017, 16:50 Изтегли PDF (518 KB)

Договор и приложения по ОП № 1

Публикувано на 26.01.2018, 17:57 Изтегли PDF (1733 KB)

Договор и приложения по ОП № 4

Публикувано на 26.01.2018, 17:58 Изтегли PDF (1936 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 26.01.2018, 17:59 Изтегли PDF (1411 KB)

Обявление за приключване на договор по ОП № 1

Публикувано на 24.01.2020, 17:05 Изтегли PDF (504 KB)

Обявление за приключване на договор по ОП № 4

Публикувано на 24.01.2020, 17:07 Изтегли PDF (529 KB)