logo
Skip to content

Открита процедура за сключване на рамково споразумение • Развитие и абонаментно обслужване на Информационната система „Единно хранилище на данни – отчети за банков надзор (ЕХД-ОБН)” в БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0024


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 07.09.2017, 13:56 Изтегли PDF (409 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 07.09.2017, 13:56 Изтегли PDF (1200 KB)

Документация

Публикувано на 07.09.2017, 13:57 Изтегли ZIP (1869 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 07.11.2017, 18:01 Изтегли PDF (319 KB)

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Публикувано на 16.11.2017, 16:44 Изтегли PDF (551 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 21.11.2017, 17:15 Изтегли PDF (134 KB)

Протокол № 3

Публикувано на 21.11.2017, 17:16 Изтегли PDF (157 KB)

Доклад

Публикувано на 21.11.2017, 17:16 Изтегли PDF (576 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 21.11.2017, 17:17 Изтегли PDF (144 KB)

Рамково споразумение и приложения

Публикувано на 01.02.2018, 12:36 Изтегли PDF (7008 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 01.02.2018, 12:38 Изтегли PDF (794 KB)

Искане за допълване на оферта и приложения

Публикувано на 20.02.2018, 17:43 Изтегли ZIP (1960 KB)

Протокол

Публикувано на 14.03.2018, 16:45 Изтегли PDF (615 KB)

Доклад

Публикувано на 14.03.2018, 16:46 Изтегли PDF (623 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 14.03.2018, 16:49 Изтегли PDF (580 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 08.05.2018, 11:23 Изтегли PDF (787 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 08.05.2018, 11:25 Изтегли PDF (3489 KB)

Искане за допълване на оферта и приложения

Публикувано на 03.07.2018, 17:15 Изтегли ZIP (3233 KB)

Съобщение за отваряне на ценово предложение

Публикувано на 18.07.2018, 16:20 Изтегли PDF (548 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 23.07.2018, 17:18 Изтегли PDF (595 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 23.07.2018, 17:19 Изтегли PDF (578 KB)

Доклад

Публикувано на 23.07.2018, 17:19 Изтегли PDF (677 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 23.07.2018, 17:20 Изтегли PDF (567 KB)

Договор с приложения

Публикувано на 27.08.2018, 11:04 Изтегли PDF (4087 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 27.08.2018, 11:06 Изтегли PDF (793 KB)

Искане за допълване на оферта

Публикувано на 10.07.2019, 17:35 Изтегли ZIP (4969 KB)

Протокол

Публикувано на 24.07.2019, 15:38 Изтегли PDF (649 KB)

Доклад

Публикувано на 24.07.2019, 15:39 Изтегли PDF (679 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 24.07.2019, 15:42 Изтегли PDF (581 KB)

Решение за прекратяване на обществена поръчка

Публикувано на 03.09.2019, 15:10 Изтегли PDF (111 KB)

Искане за допълване на оферта и приложения

Публикувано на 17.09.2019, 17:19 Изтегли ZIP (5264 KB)

Протокол

Публикувано на 30.09.2019, 17:46 Изтегли PDF (1176 KB)

Доклад

Публикувано на 30.09.2019, 17:47 Изтегли PDF (1233 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 30.09.2019, 17:48 Изтегли PDF (1109 KB)

Договор с приложения

Публикувано на 25.10.2019, 11:37 Изтегли PDF (8315 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 25.10.2019, 11:38 Изтегли PDF (1352 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 27.02.2020, 16:40 Изтегли PDF (361 KB)

Искане за допълване на оферта и приложения

Публикувано на 30.11.2020, 17:34 Изтегли ZIP (14562 KB)

Протокол

Публикувано на 08.12.2020, 17:15 Изтегли PDF (904 KB)

Доклад

Публикувано на 08.12.2020, 17:16 Изтегли PDF (1134 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 08.12.2020, 17:17 Изтегли PDF (1755 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 04.01.2021, 14:22 Изтегли PDF (4810 KB)

Договор

Публикувано на 04.01.2021, 14:24 Изтегли PDF (122732 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 26.05.2021, 16:55 Изтегли PDF (2915 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 15.06.2021, 16:29 Изтегли PDF (1961 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 12.08.2021, 15:20 Изтегли PDF (2617 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 07.06.2022, 17:28 Изтегли PDF (2455 KB)