logo
Skip to content

Публично състезание • Доставка на газьол за промишлени и комунални цели 0.001% S, код по КН 2710 19 43 за Почивна база на БНБ „Иглика“ в гр. Смолян

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0025


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 14.09.2017, 18:04 Изтегли PDF (418 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 14.09.2017, 18:04 Изтегли PDF (530 KB)

Документация

Публикувано на 14.09.2017, 18:05 Изтегли ZIP (200 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 13.10.2017, 16:28 Изтегли PDF (352 KB)

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Публикувано на 24.10.2017, 16:52 Изтегли PDF (555 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 02.11.2017, 16:28 Изтегли PDF (642 KB)

Протокол № 3

Публикувано на 02.11.2017, 16:31 Изтегли PDF (654 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 02.11.2017, 16:32 Изтегли PDF (584 KB)

Договор с приложения

Публикувано на 19.12.2017, 17:13 Изтегли ZIP (1601 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 19.12.2017, 17:15 Изтегли PDF (785 KB)

Допълнително споразумение с приложение

Публикувано на 17.05.2018, 11:17 Изтегли PDF (766 KB)

Обявлениe за приключване на договор

Публикувано на 17.05.2018, 11:19 Изтегли PDF (668 KB)