logo
Skip to content

Публично състезание • Профилактика, сервизно обслужване и ремонтни услуги на вентилационни и климатични инсталации и съоръжения с изтекъл гаранционен срок в сгради на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0028


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 25.10.2017, 17:24 Изтегли PDF (730 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 25.10.2017, 17:25 Изтегли PDF (956 KB)

Документация

Публикувано на 25.10.2017, 17:26 Изтегли ZIP (394 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 13.11.2017, 15:38 Изтегли PDF (584 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 21.11.2017, 17:19 Изтегли PDF (396 KB)

Съобщение за отваряне на ценовите предложения

Публикувано на 05.12.2017, 16:27 Изтегли PDF (90 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 14.12.2017, 16:45 Изтегли PDF (677 KB)

Протокол № 3

Публикувано на 14.12.2017, 16:47 Изтегли PDF (808 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 14.12.2017, 16:48 Изтегли PDF (663 KB)

Договор и приложения по ОП № 1

Публикувано на 08.02.2018, 17:37 Изтегли PDF (1933 KB)

Договор и приложения по ОП № 2

Публикувано на 08.02.2018, 17:43 Изтегли PDF (1368 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 08.02.2018, 17:43 Изтегли PDF (874 KB)

Обявление за приключване на договор ОП № 1

Публикувано на 21.02.2020, 15:10 Изтегли PDF (443 KB)

Обявление за приключване на договор ОП № 2

Публикувано на 21.02.2020, 15:12 Изтегли PDF (391 KB)