logo
Skip to content

Публично състезание • Доставка на работно, униформено облекло и лични предпазни средства, в т. ч. специално работно облекло за служителите на БНБ по 11 обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0029


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 06.11.2017, 17:37 Изтегли PDF (691 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 06.11.2017, 17:39 Изтегли PDF (1522 KB)

Документация

Публикувано на 06.11.2017, 17:41 Изтегли ZIP (636 KB)

Решение за одобряване на обявление за изменение

Публикувано на 27.11.2017, 17:26 Изтегли PDF (227 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 10.01.2018, 16:57 Изтегли PDF (1325 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 10.01.2018, 16:58 Изтегли PDF (678 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 10.01.2018, 17:00 Изтегли PDF (781 KB)

Решение за прекратяване на ОП

Публикувано на 10.01.2018, 17:01 Изтегли PDF (589 KB)

Обявление за възложена поръчка по невъзложени позиции

Публикувано на 26.01.2018, 17:55 Изтегли PDF (1404 KB)

Договор и приложения по ОП № 8

Публикувано на 08.03.2018, 16:02 Изтегли PDF (2450 KB)

Договор и приложения по ОП № 9

Публикувано на 08.03.2018, 16:11 Изтегли PDF (2512 KB)

Договор и приложения по ОП № 10

Публикувано на 08.03.2018, 16:12 Изтегли PDF (6980 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 08.03.2018, 16:13 Изтегли PDF (1235 KB)

Обявление за приключване ОП № 8

Публикувано на 14.01.2020, 15:28 Изтегли PDF (534 KB)

Обявление за приключване ОП № 9

Публикувано на 14.01.2020, 15:31 Изтегли PDF (601 KB)

Обявление за приключване ОП № 10

Публикувано на 14.01.2020, 15:32 Изтегли PDF (617 KB)