logo
Skip to content

Публично състезание • Абонамент и доставка на български и чуждестранни периодични издания (вестници, списания и бюлетини) и абонамент за достъп до съдържание на чуждестранни специализирани електронни издания за служителите в Българската народна банка през 2018 г. по обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0031


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 15.11.2017, 18:18 Изтегли PDF (693 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 15.11.2017, 18:18 Изтегли PDF (961 KB)

Документация

Публикувано на 15.11.2017, 18:20 Изтегли ZIP (446 KB)

Протокол

Публикувано на 22.12.2017, 15:56 Изтегли PDF (1137 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 22.12.2017, 15:57 Изтегли PDF (661 KB)

Решение за прекратяване

Публикувано на 22.12.2017, 15:58 Изтегли PDF (618 KB)

Обявление за прекратена поръчка по ОП № 3

Публикувано на 31.01.2018, 11:08 Изтегли PDF (855 KB)

Договор и приложения по ОП № 1

Публикувано на 31.01.2018, 11:10 Изтегли PDF (1756 KB)

Договор и приложения по ОП № 2

Публикувано на 31.01.2018, 11:11 Изтегли PDF (1485 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 31.01.2018, 11:38 Изтегли PDF (1393 KB)

Обявление за приключване на договор по ОП № 1

Публикувано на 07.01.2019, 17:17 Изтегли PDF (655 KB)

Обявление за приключване на договор по ОП № 2

Публикувано на 07.01.2019, 18:48 Изтегли PDF (651 KB)