logo
Skip to content

Открита процедура • Доставка на лицензи за програмни продукти от фамилията "MATLAB" (или еквивалент), с включена техническа поддръжка, за срок от 1 (една) година

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0032


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 05.12.2017, 16:56 Изтегли PDF (371 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 05.12.2017, 16:56 Изтегли PDF (492 KB)

Документация

Публикувано на 06.12.2017, 13:31 Изтегли ZIP (309 KB)

Протокол

Публикувано на 02.02.2018, 17:34 Изтегли PDF (719 KB)

Доклад

Публикувано на 02.02.2018, 17:35 Изтегли PDF (742 KB)

Решение

Публикувано на 02.02.2018, 17:36 Изтегли PDF (589 KB)

Договор и приложения по ОП № 1

Публикувано на 14.03.2018, 17:21 Изтегли ZIP (7576 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 14.03.2018, 17:23 Изтегли PDF (828 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 22.03.2019, 15:40 Изтегли PDF (654 KB)