logo
Skip to content

Открита процедура • Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (средно и ниско напрежение) и избор на координатор на стандартна балансираща група за недвижимите имоти на Българската народна банка

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0035


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 22.12.2017, 13:54 Изтегли PDF (701 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 22.12.2017, 13:56 Изтегли PDF (882 KB)

Документация

Публикувано на 22.12.2017, 13:58 Изтегли ZIP (223 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 07.02.2018, 17:22 Изтегли PDF (824 KB)

Съобщение за отваряне на ценовите предложения

Публикувано на 15.02.2018, 17:14 Изтегли PDF (549 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 21.02.2018, 18:08 Изтегли PDF (730 KB)

Протокол № 3

Публикувано на 21.02.2018, 18:09 Изтегли PDF (686 KB)

Доклад

Публикувано на 21.02.2018, 18:11 Изтегли PDF (1203 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 21.02.2018, 18:11 Изтегли PDF (591 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 29.03.2018, 10:34 Изтегли PDF (1298 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 29.03.2018, 10:36 Изтегли PDF (796 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 08.05.2019, 09:25 Изтегли PDF (334 KB)