logo
Skip to content

Събиране на оферти с обява • Абонамента поддръжка на лицензи за продукти от фирмата Symantec и осигуряване на помощ при възникване на кризи

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9062918


Документи


Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП

Публикувано на 31.03.2017, 16:22 Изтегли PDF (799 KB)

Документация за поръчката

Публикувано на 31.03.2017, 16:26 Изтегли ZIP (309 KB)

Информация за удължаване на срока за получаване на оферти

Публикувано на 07.04.2017, 17:03 Изтегли PDF (582 KB)

Протокол

Публикувано на 12.04.2017, 17:06 Изтегли PDF (238 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 09.05.2017, 13:58 Изтегли PDF (1698 KB)