logo
Skip to content

Събиране на оферти с обява • Осъществяване на невъоръжена физическа охрана в обекти на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9065889


Документи


Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Публикувано на 03.07.2017, 18:02 Изтегли PDF (1547 KB)

Документация за поръчката

Публикувано на 03.07.2017, 18:16 Изтегли ZIP (251 KB)

Информация за удължаване срока за получаване на оферти

Публикувано на 10.07.2017, 17:39 Изтегли PDF (92 KB)

Протокол

Публикувано на 19.07.2017, 17:21 Изтегли PDF (978 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 03.08.2017, 16:20 Изтегли PDF (1197 KB)