logo
Skip to content

Събиране на оферти с обява • Осигуряване на комуникационни услуги за ползване оборудване за радиовръзка на Българска народна банка

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9066035


Документи


Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Публикувано на 06.07.2017, 18:00 Изтегли PDF (260 KB)

Документация за поръчката

Публикувано на 06.07.2017, 18:00 Изтегли ZIP (247 KB)

Информация за удължаване срока за получаване на оферти

Публикувано на 14.07.2017, 17:37 Изтегли PDF (87 KB)

Протокол

Публикувано на 19.07.2017, 14:38 Изтегли PDF (741 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 03.08.2017, 17:03 Изтегли PDF (1190 KB)