logo
Skip to content

Събиране на оферти с обява • Осигуряване на достъп до електронно съдържание на онлайн база данни за финансова информация за публични и частни компании в Централна и Източна Европа AMADEUS“ (или еквивалент)

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9066725


Документи


Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Публикувано на 27.07.2017, 18:15 Изтегли PDF (1322 KB)

Документация за поръчката

Публикувано на 27.07.2017, 18:17 Изтегли ZIP (297 KB)

Информация за удължаване на срока за получаване на оферти

Публикувано на 04.08.2017, 16:51 Изтегли PDF (579 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 20.09.2017, 17:46 Изтегли PDF (707 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 29.09.2017, 15:09 Изтегли PDF (801 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 09.11.2017, 18:34 Изтегли ZIP (2759 KB)