logo
Skip to content

Събиране на оферти с обява • Софтуерна и хардуерна абонаментна поддръжка на място в режим 7x24 на продукти на Check Point

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9066884


Документи


Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП

Публикувано на 02.08.2017, 16:49 Изтегли PDF (770 KB)

Документация за поръчката

Публикувано на 02.08.2017, 16:50 Изтегли ZIP (254 KB)

Информация за удължаване срока за получаване на оферти

Публикувано на 09.08.2017, 16:46 Изтегли PDF (575 KB)

Протокол

Публикувано на 17.08.2017, 16:51 Изтегли PDF (778 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 01.09.2017, 12:26 Изтегли PDF (1238 KB)