logo
Skip to content

Събиране на оферти с обява • Извънгаранционна поддръжка на системата "CA Service Desk Manager" и услуги по допълнителна поддръжка

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9067820


Документи


Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП

Публикувано на 30.08.2017, 16:35 Изтегли PDF (733 KB)

Документация за поръчката

Публикувано на 30.08.2017, 16:36 Изтегли ZIP (290 KB)

Информация за удължаване на срока за получаване на оферти

Публикувано на 07.09.2017, 17:06 Изтегли PDF (95 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 15.09.2017, 13:55 Изтегли PDF (361 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 27.09.2017, 17:59 Изтегли PDF (357 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 09.11.2017, 11:17 Изтегли ZIP (5820 KB)