logo
Skip to content

Ограничена процедура • Отпечатване и доставка на нови емисии български банкноти

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0001


Документи


Решение за откриване на обществена поръчка

Публикувано на 18.01.2018, 14:05 Изтегли PDF (686 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 18.01.2018, 14:06 Изтегли PDF (851 KB)

Документация

Публикувано на 18.01.2018, 14:08 Изтегли ZIP (250 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 22.03.2018, 17:01 Изтегли PDF (691 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 30.03.2018, 15:49 Изтегли PDF (603 KB)

Решение за предварителен подбор

Публикувано на 30.03.2018, 15:55 Изтегли PDF (582 KB)

Покани за представяне на оферти и приложения

Публикувано на 12.04.2018, 11:35 Изтегли ZIP (874 KB)

Съобщение за отваряне на цени

Публикувано на 23.05.2018, 11:15 Изтегли PDF (547 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 01.06.2018, 16:52 Изтегли PDF (617 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 01.06.2018, 16:52 Изтегли PDF (1492 KB)

Доклад

Публикувано на 01.06.2018, 16:53 Изтегли PDF (1783 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 01.06.2018, 16:55 Изтегли PDF (581 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 13.08.2018, 15:11 Изтегли PDF (345 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 13.08.2018, 15:12 Изтегли PDF (3290 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 04.06.2024, 12:12 Изтегли PDF (281 KB)