logo
Skip to content

Публично състезание • Застраховане на служителите на Българска народна банка (БНБ) и други застраховки за срок от една година по обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0002


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 26.01.2018, 18:22 Изтегли PDF (1262 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 26.01.2018, 18:23 Изтегли PDF (5807 KB)

Документация

Публикувано на 26.01.2018, 18:23 Изтегли ZIP (503 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 02.02.2018, 17:28 Изтегли PDF (573 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 01.03.2018, 17:18 Изтегли PDF (312 KB)

Съобщение за отваряне на цени

Публикувано на 12.03.2018, 16:03 Изтегли PDF (549 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 23.03.2018, 17:33 Изтегли PDF (960 KB)

Протокол № 3

Публикувано на 23.03.2018, 17:34 Изтегли PDF (1207 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 23.03.2018, 17:35 Изтегли PDF (652 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 04.05.2018, 17:47 Изтегли PDF (576 KB)

Договор и приложения по ОП № 1

Публикувано на 04.05.2018, 17:49 Изтегли PDF (3493 KB)

Договор и приложения по ОП № 2

Публикувано на 04.05.2018, 17:50 Изтегли PDF (2951 KB)

Договор и приложения по ОП № 3

Публикувано на 04.05.2018, 17:50 Изтегли PDF (2712 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 22.05.2019, 10:30 Изтегли PDF (694 KB)

Обявление за приключване на договор по ОП № 2

Публикувано на 06.08.2019, 17:24 Изтегли PDF (662 KB)

Обявление за приключване на договор по ОП № 3

Публикувано на 06.08.2019, 17:25 Изтегли PDF (664 KB)