logo
Skip to content

Открита процедура • Анализ и оценка на текущото състояние на ИТ инфраструктурата и информационните системи на БНБ, както и съответствието между ИТ и бизнес целите и процесите съгласно ITIL (Information Technology Infrastructure Library) и/или други добри практики и стандарти

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0007


Документи


Решение за откриване на обществена поръчка

Публикувано на 16.04.2018, 15:30 Изтегли PDF (695 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 16.04.2018, 15:37 Изтегли PDF (925 KB)

Документация

Публикувано на 16.04.2018, 15:41 Изтегли ZIP (354 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 12.06.2018, 18:51 Изтегли PDF (601 KB)

Съобщение за отваряне на цени

Публикувано на 13.07.2018, 18:11 Изтегли PDF (567 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 19.07.2018, 17:50 Изтегли PDF (971 KB)

Протокол № 3

Публикувано на 19.07.2018, 17:50 Изтегли PDF (653 KB)

Доклад

Публикувано на 19.07.2018, 17:51 Изтегли PDF (1626 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 19.07.2018, 17:52 Изтегли PDF (826 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 10.09.2018, 15:20 Изтегли PDF (3926 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 10.09.2018, 15:21 Изтегли PDF (324 KB)

Допълнително споразумение

Публикувано на 13.02.2019, 14:30 Изтегли PDF (957 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 25.09.2019, 14:48 Изтегли PDF (712 KB)