logo
Skip to content

Открита процедура • Доставка на лицензи за софтуерни продукти за нуждите на Българската народна банка (БНБ), предоставящи право на ползване и техническа поддръжка на съответните продукти

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0011


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 26.04.2018, 17:53 Изтегли PDF (721 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 26.04.2018, 17:54 Изтегли PDF (887 KB)

Документация

Публикувано на 26.04.2018, 17:54 Изтегли ZIP (331 KB)

Съобщение за промяна на датата на отваряне на офертите

Публикувано на 29.05.2018, 17:46 Изтегли PDF (563 KB)

Решение за одобряване на обявление за изменение

Публикувано на 31.05.2018, 13:54 Изтегли PDF (652 KB)

Протокол

Публикувано на 22.06.2018, 14:47 Изтегли PDF (655 KB)

Доклад

Публикувано на 22.06.2018, 14:48 Изтегли PDF (674 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 22.06.2018, 14:50 Изтегли PDF (581 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 30.07.2018, 12:49 Изтегли PDF (4144 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 30.07.2018, 12:50 Изтегли PDF (796 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 02.08.2019, 10:16 Изтегли PDF (667 KB)