logo
Skip to content

Открита процедура • Абонаментно обслужване и функционално развитие на информационната система „Централен кредитен регистър“ (приложение за зареждане на данни) в БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0012


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 04.06.2018, 13:06 Изтегли PDF (695 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 04.06.2018, 13:08 Изтегли PDF (908 KB)

Документация

Публикувано на 05.06.2018, 14:34 Изтегли ZIP (1569 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 20.06.2018, 18:12 Изтегли PDF (679 KB)

Съобщение за промяна на датата на отваряне на офертите

Публикувано на 06.07.2018, 17:14 Изтегли PDF (568 KB)

Решение за одобряване на обявление за изменение

Публикувано на 09.07.2018, 10:48 Изтегли PDF (684 KB)

Протокол

Публикувано на 18.07.2018, 17:31 Изтегли PDF (872 KB)

Доклад

Публикувано на 18.07.2018, 17:34 Изтегли PDF (831 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 18.07.2018, 17:37 Изтегли PDF (593 KB)

Искане за допълване на оферта и приложения

Публикувано на 15.08.2018, 17:18 Изтегли ZIP (1296 KB)

Рамково споразумение

Публикувано на 27.08.2018, 13:56 Изтегли ZIP (15236 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 27.08.2018, 13:56 Изтегли PDF (785 KB)

Протокол

Публикувано на 29.08.2018, 13:56 Изтегли PDF (638 KB)

Доклад

Публикувано на 29.08.2018, 13:57 Изтегли PDF (684 KB)

Решение за определяне на изпълнител към Искане

Публикувано на 29.08.2018, 13:58 Изтегли PDF (580 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 01.10.2018, 11:43 Изтегли PDF (2439 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 01.10.2018, 11:44 Изтегли PDF (807 KB)

Искане за допълване на оферта и приложения

Публикувано на 16.10.2018, 17:54 Изтегли ZIP (3085 KB)

Протокол

Публикувано на 02.11.2018, 17:23 Изтегли PDF (636 KB)

Доклад

Публикувано на 02.11.2018, 17:24 Изтегли PDF (677 KB)

Решение за определяне на изпълнител към Искане

Публикувано на 02.11.2018, 17:25 Изтегли PDF (578 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 22.11.2018, 12:38 Изтегли PDF (4519 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 22.11.2018, 12:40 Изтегли PDF (1732 KB)

Искане за допълване на оферта и приложения

Публикувано на 12.10.2020, 15:03 Изтегли ZIP (12512 KB)

Протокол

Публикувано на 23.10.2020, 14:36 Изтегли PDF (840 KB)

Доклад

Публикувано на 23.10.2020, 15:01 Изтегли PDF (1082 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 23.10.2020, 15:05 Изтегли PDF (1840 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 13.11.2020, 11:11 Изтегли PDF (2687 KB)

Договор

Публикувано на 13.11.2020, 11:12 Изтегли PDF (5052 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 17.06.2021, 10:43 Изтегли PDF (2643 KB)

Искане за допълване на оферта

Публикувано на 21.06.2022, 18:31 Изтегли ZIP (44451 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 27.06.2022, 10:29 Изтегли PDF (179 KB)

Протокол

Публикувано на 05.07.2022, 17:10 Изтегли PDF (235 KB)

Доклад

Публикувано на 05.07.2022, 17:11 Изтегли PDF (259 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 05.07.2022, 17:11 Изтегли PDF (299 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 01.08.2022, 17:49 Изтегли PDF (202 KB)

Договор

Публикувано на 01.08.2022, 17:50 Изтегли PDF (7406 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 06.10.2022, 16:18 Изтегли PDF (276 KB)