logo
Skip to content

Открита процедура • Доставка и гаранционна поддръжка на компютърно оборудване, софтуерни лицензи и специализирани компютърни конфигурации за предпечатна подготовка по обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0014


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 05.07.2018, 11:27 Изтегли PDF (712 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 05.07.2018, 11:28 Изтегли PDF (1027 KB)

Документация

Публикувано на 05.07.2018, 11:31 Изтегли ZIP (520 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 13.07.2018, 17:43 Изтегли PDF (576 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 17.07.2018, 15:54 Изтегли PDF (770 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 18.07.2018, 14:30 Изтегли PDF (568 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 19.07.2018, 17:48 Изтегли PDF (1084 KB)

Съобщение за промяна на датата на отваряне на офертите

Публикувано на 06.08.2018, 18:19 Изтегли PDF (92 KB)

Решение за одобряване на обявление за изменение

Публикувано на 09.08.2018, 15:01 Изтегли PDF (429 KB)

Протокол

Публикувано на 07.09.2018, 17:45 Изтегли PDF (1080 KB)

Доклад

Публикувано на 07.09.2018, 17:46 Изтегли PDF (1059 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 07.09.2018, 17:47 Изтегли PDF (588 KB)

Договор и приложения по ОП № 1

Публикувано на 08.10.2018, 16:29 Изтегли PDF (9814 KB)

Обявление за възложена поръчка по ОП № 1

Публикувано на 08.10.2018, 16:30 Изтегли PDF (783 KB)

Договор и приложения по ОП № 2

Публикувано на 08.10.2018, 16:30 Изтегли PDF (16261 KB)

Обявление за възложена поръчка по ОП № 2

Публикувано на 08.10.2018, 16:30 Изтегли PDF (794 KB)

Обявление за приключване на договор по ОП № 1

Публикувано на 16.11.2021, 16:57 Изтегли PDF (1783 KB)

Обявление за приключване на договор по ОП № 2

Публикувано на 10.01.2022, 10:09 Изтегли PDF (1849 KB)