logo
Skip to content

Открита процедура • Доставка на банкнотообработваща система с опаковъчен модул за обработка на банкноти

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0015


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 06.07.2018, 14:38 Изтегли PDF (698 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 06.07.2018, 14:39 Изтегли PDF (868 KB)

Документация

Публикувано на 06.07.2018, 14:40 Изтегли ZIP (257 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 20.07.2018, 17:11 Изтегли PDF (551 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 25.07.2018, 13:56 Изтегли PDF (563 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 31.07.2018, 15:39 Изтегли PDF (610 KB)

Становище на АОП

Публикувано на 01.08.2018, 15:40 Изтегли PDF (140 KB)

Съобщение за промяна на датата на отваряне на офертите

Публикувано на 07.08.2018, 17:41 Изтегли PDF (81 KB)

Решение за одобряване на обявление за изменение

Публикувано на 10.08.2018, 12:17 Изтегли PDF (214 KB)

Протокол

Публикувано на 12.09.2018, 16:35 Изтегли PDF (785 KB)

Доклад

Публикувано на 12.09.2018, 16:37 Изтегли PDF (787 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 12.09.2018, 16:38 Изтегли PDF (588 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 15.10.2018, 11:29 Изтегли PDF (13343 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 15.10.2018, 11:31 Изтегли PDF (793 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 02.01.2020, 17:55 Изтегли PDF (301 KB)