logo
Skip to content

Открита процедура • Избор на одитор на Българската народна банка за извършване на одит на консолидираните финансови отчети за финансовите 2018, 2019, 2020 години

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0016


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 06.07.2018, 14:42 Изтегли PDF (698 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 06.07.2018, 14:43 Изтегли PDF (953 KB)

Документация

Публикувано на 06.07.2018, 14:46 Изтегли ZIP (323 KB)

Съобщение за промяна на датата на отваряне на офертите

Публикувано на 07.08.2018, 17:27 Изтегли PDF (92 KB)

Решение за одобряване на обявление за изменение

Публикувано на 10.08.2018, 12:15 Изтегли PDF (287 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 21.08.2018, 17:58 Изтегли PDF (685 KB)

Съобщение за отваряне на цени

Публикувано на 10.09.2018, 16:19 Изтегли PDF (552 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 25.09.2018, 17:42 Изтегли PDF (654 KB)

Протокол № 3

Публикувано на 25.09.2018, 17:43 Изтегли PDF (624 KB)

Доклад

Публикувано на 25.09.2018, 17:45 Изтегли PDF (914 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 25.09.2018, 17:46 Изтегли PDF (589 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 26.10.2018, 12:30 Изтегли PDF (22721 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 26.10.2018, 12:34 Изтегли PDF (285 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 10.06.2021, 11:53 Изтегли PDF (1615 KB)