logo
Skip to content

Открита процедура • Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и безплатна гаранционна поддръжка на един брой нова 5-цветна мрежова дигитална машина за печат за нуждите на полиграфична база на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0017


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 09.07.2018, 12:16 Изтегли PDF (710 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 09.07.2018, 12:17 Изтегли PDF (393 KB)

Документация

Публикувано на 09.07.2018, 12:23 Изтегли ZIP (388 KB)

Решение за одобряване на обявление за изменение

Публикувано на 26.07.2018, 16:54 Изтегли PDF (732 KB)

Спецификация

Публикувано на 27.07.2018, 11:47 Изтегли DOCX (20 KB)

Техническо предложение

Публикувано на 27.07.2018, 11:49 Изтегли DOCX (32 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 31.07.2018, 15:36 Изтегли PDF (583 KB)

Информация при производство по обжалване

Публикувано на 03.08.2018, 17:52 Изтегли PDF (583 KB)

Решение за одобряване на обявление за изменение

Публикувано на 20.08.2018, 11:47 Изтегли PDF (681 KB)

Съобщение за промяна на датата на отваряне на офертите

Публикувано на 24.08.2018, 16:57 Изтегли PDF (580 KB)

Решение за одобряване на обявление за изменение

Публикувано на 27.08.2018, 13:58 Изтегли PDF (675 KB)

Протокол

Публикувано на 02.11.2018, 18:56 Изтегли PDF (859 KB)

Доклад

Публикувано на 02.11.2018, 18:58 Изтегли PDF (872 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 02.11.2018, 19:04 Изтегли PDF (590 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 23.11.2018, 14:32 Изтегли PDF (32054 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 23.11.2018, 14:35 Изтегли PDF (817 KB)