logo
Skip to content

Публично състезание • Доставка на резервни части за банкнотообработващи системи BPS 1040 BS

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0019


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 11.07.2018, 16:17 Изтегли PDF (681 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 11.07.2018, 16:17 Изтегли PDF (839 KB)

Документация

Публикувано на 11.07.2018, 16:18 Изтегли ZIP (249 KB)

Решение за одобряване на обявление за изменение

Публикувано на 02.08.2018, 16:31 Изтегли PDF (1185 KB)

Решение за прекратяване на процедура

Публикувано на 09.08.2018, 17:35 Изтегли PDF (138 KB)

Протокол

Публикувано на 09.08.2018, 17:37 Изтегли PDF (252 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 23.08.2018, 17:36 Изтегли PDF (789 KB)