logo
Skip to content

Публично състезание • Поддръжка на банкнотообработващи системи марка DeLaRue, модел CPS 1500 5/4 и спомагателно оборудване към тях по две обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0020


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 17.07.2018, 17:00 Изтегли PDF (691 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 17.07.2018, 17:01 Изтегли PDF (875 KB)

Документация

Публикувано на 17.07.2018, 17:03 Изтегли ZIP (311 KB)

Решение за одобряване на обявление за изменение

Публикувано на 07.08.2018, 17:23 Изтегли PDF (240 KB)

Протокол

Публикувано на 16.08.2018, 17:09 Изтегли PDF (451 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 16.08.2018, 17:10 Изтегли PDF (140 KB)

Договор и приложения по ОП № 1

Публикувано на 26.09.2018, 18:15 Изтегли PDF (1303 KB)

Договор и приложения по ОП № 2

Публикувано на 26.09.2018, 18:20 Изтегли PDF (1346 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 26.09.2018, 18:25 Изтегли PDF (868 KB)

Обявление за приключване на договор по ОП № 2

Публикувано на 30.01.2019, 15:45 Изтегли PDF (668 KB)

Обявление за приключване на договор по ОП № 1

Публикувано на 13.07.2020, 10:56 Изтегли PDF (520 KB)