logo
Skip to content

Договаряне без предварително обявление • Предоставяне на право на ползване, абонаментно обслужване и функционално развитие на информационни технологии (WEB приложение за справки от Централния кредитен регистър в БНБ)

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0022


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 25.07.2018, 15:27 Изтегли PDF (1379 KB)

Покана

Публикувано на 25.07.2018, 15:28 Изтегли PDF (1272 KB)

Решение за прекратяване на процедурата

Публикувано на 17.08.2018, 17:51 Изтегли PDF (102 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 27.08.2018, 10:58 Изтегли PDF (829 KB)