logo
Skip to content

Открита процедура • Доставка на лицензи за програмни продукти на VMware (или еквивалент), с включена софтуерна поддръжка и осигуряване на софтуерна поддръжка на притежавани от БНБ лицензи за програмни продукти на VMware

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0023


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 06.08.2018, 15:34 Изтегли PDF (445 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 06.08.2018, 15:36 Изтегли PDF (472 KB)

Документация

Публикувано на 06.08.2018, 15:37 Изтегли ZIP (404 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 10.08.2018, 17:20 Изтегли PDF (112 KB)

Съобщение за промяна на датата на отваряне на офертите

Публикувано на 05.09.2018, 19:07 Изтегли PDF (566 KB)

Решение за одобряване на обявление за изменение

Публикувано на 10.09.2018, 15:17 Изтегли PDF (654 KB)

Протокол

Публикувано на 15.10.2018, 17:01 Изтегли PDF (1150 KB)

Доклад

Публикувано на 15.10.2018, 17:02 Изтегли PDF (1182 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 15.10.2018, 17:03 Изтегли PDF (618 KB)

Договор и приложения по ОП № 1

Публикувано на 12.11.2018, 11:43 Изтегли PDF (12024 KB)

Договор и приложения по ОП № 2

Публикувано на 12.11.2018, 11:45 Изтегли PDF (3845 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 12.11.2018, 11:46 Изтегли PDF (855 KB)

Обявление за приключване на договор по ОП № 2

Публикувано на 16.11.2021, 16:59 Изтегли PDF (1672 KB)

Обявление за приключване на договор по ОП № 1

Публикувано на 29.11.2021, 17:30 Изтегли PDF (2679 KB)