logo
Skip to content

Открита процедура • Доставка на служебни леки автомобили 4+1 места, по две обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0024


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 06.08.2018, 16:14 Изтегли PDF (335 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 06.08.2018, 16:14 Изтегли PDF (710 KB)

Документация

Публикувано на 06.08.2018, 16:15 Изтегли ZIP (556 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 28.08.2018, 18:27 Изтегли PDF (608 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 29.08.2018, 17:42 Изтегли PDF (623 KB)

Съобщение за промяна на датата на отваряне на офертите

Публикувано на 05.09.2018, 19:09 Изтегли PDF (561 KB)

Решение за одобряване на обявление за изменение

Публикувано на 10.09.2018, 15:18 Изтегли PDF (657 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 14.09.2018, 17:58 Изтегли PDF (752 KB)

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Публикувано на 21.09.2018, 17:46 Изтегли PDF (571 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 03.10.2018, 17:18 Изтегли PDF (911 KB)

Протокол № 3

Публикувано на 03.10.2018, 17:19 Изтегли PDF (244 KB)

Доклад

Публикувано на 03.10.2018, 17:20 Изтегли PDF (1325 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 03.10.2018, 17:21 Изтегли PDF (135 KB)

Договор и приложения по ОП № 1

Публикувано на 26.10.2018, 12:23 Изтегли PDF (13583 KB)

Договор и приложения по ОП № 2

Публикувано на 26.10.2018, 12:28 Изтегли PDF (6478 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 26.10.2018, 12:29 Изтегли PDF (1464 KB)

Обявление за приключване на договор по ОП № 1

Публикувано на 18.01.2023, 17:21 Изтегли PDF (278 KB)

Обявление за приключване на договор по ОП № 2

Публикувано на 18.01.2023, 17:23 Изтегли PDF (279 KB)