logo
Skip to content

Открита процедура • Доставка на монетни заготовки за производство на български разменни монети с номинал 2 лева, емисия 2015 г.

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0025


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 06.08.2018, 17:57 Изтегли PDF (581 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 06.08.2018, 17:57 Изтегли PDF (644 KB)

Документация

Публикувано на 06.08.2018, 17:59 Изтегли ZIP (638 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 24.08.2018, 17:00 Изтегли PDF (596 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 28.08.2018, 17:15 Изтегли PDF (608 KB)

Съобщение за промяна на датата на отваряне на офертите

Публикувано на 05.09.2018, 19:10 Изтегли PDF (568 KB)

Решение за одобряване на обявление за изменение

Публикувано на 10.09.2018, 15:13 Изтегли PDF (659 KB)

Протокол

Публикувано на 16.10.2018, 12:33 Изтегли PDF (704 KB)

Доклад

Публикувано на 16.10.2018, 12:34 Изтегли PDF (699 KB)

Решение за избор на изпълнител

Публикувано на 16.10.2018, 12:34 Изтегли PDF (586 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 19.11.2018, 12:06 Изтегли PDF (4187 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 19.11.2018, 12:08 Изтегли PDF (796 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 26.01.2024, 16:43 Изтегли PDF (278 KB)