logo
Skip to content

Публично състезание • Доставка на хигиенни материали, препарати и други консумативи за срок от 1 (една) година

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0026


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 16.08.2018, 16:36 Изтегли PDF (446 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 16.08.2018, 16:37 Изтегли PDF (834 KB)

Документация

Публикувано на 16.08.2018, 16:38 Изтегли ZIP (320 KB)

Съобщение за промяна на датата на отваряне на офертите

Публикувано на 05.09.2018, 19:12 Изтегли PDF (567 KB)

Решение за одобряване на обявление за изменение

Публикувано на 07.09.2018, 12:17 Изтегли PDF (717 KB)

Протокол

Публикувано на 10.10.2018, 18:20 Изтегли PDF (1512 KB)

Решение за избор на изпълнител

Публикувано на 10.10.2018, 18:21 Изтегли PDF (874 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 23.10.2018, 16:51 Изтегли PDF (1342 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 22.11.2018, 14:57 Изтегли PDF (17450 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 22.11.2018, 15:40 Изтегли PDF (1211 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 12.12.2019, 17:35 Изтегли PDF (420 KB)