logo
Skip to content

Публично състезание • Абонамент и доставка на български и чуждестранни периодични издания (вестници, списания и бюлетини) и абонамент за достъп до съдържание на чуждестранни специализирани електронни издания за служителите на БНБ през 2019 г. по обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0027


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 23.08.2018, 17:02 Изтегли PDF (701 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 23.08.2018, 17:04 Изтегли PDF (965 KB)

Документация

Публикувано на 23.08.2018, 17:33 Изтегли ZIP (458 KB)

Съобщение за промяна на датата на отваряне на офертите

Публикувано на 13.09.2018, 17:39 Изтегли PDF (581 KB)

Решение за одобряване на обявление за изменение

Публикувано на 14.09.2018, 14:18 Изтегли PDF (672 KB)

Протокол

Публикувано на 19.10.2018, 18:28 Изтегли PDF (1188 KB)

Решение за избор на изпълнител

Публикувано на 19.10.2018, 18:30 Изтегли PDF (622 KB)

Договор и приложения по ОП № 1

Публикувано на 22.11.2018, 12:42 Изтегли PDF (2272 KB)

Договор и приложения по ОП № 2

Публикувано на 22.11.2018, 12:43 Изтегли PDF (1817 KB)

Договор и приложения по ОП № 3

Публикувано на 22.11.2018, 12:44 Изтегли PDF (14668 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 22.11.2018, 12:45 Изтегли PDF (953 KB)

Обявлениe за приключен договор ОП № 1

Публикувано на 09.01.2020, 17:46 Изтегли PDF (528 KB)

Обявлениe за приключен договор ОП № 3

Публикувано на 09.01.2020, 17:47 Изтегли PDF (477 KB)

Обявлениe за приключен договор ОП № 2

Публикувано на 10.01.2020, 11:13 Изтегли PDF (427 KB)