logo
Skip to content

Открита процедура • Доставка на канцеларски материали и консумативи по обособени позиции за срок от 2 (две) години

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0028


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 31.08.2018, 12:37 Изтегли PDF (739 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 31.08.2018, 12:37 Изтегли PDF (1475 KB)

Документация

Публикувано на 31.08.2018, 12:38 Изтегли ZIP (371 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 14.09.2018, 17:33 Изтегли PDF (588 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 21.09.2018, 17:24 Изтегли PDF (704 KB)

Съобщение за промяна на датата на отваряне на офертите

Публикувано на 02.10.2018, 18:25 Изтегли PDF (572 KB)

Решение за одобряване на обявление за изменение

Публикувано на 05.10.2018, 10:38 Изтегли PDF (675 KB)

Протокол

Публикувано на 12.11.2018, 15:47 Изтегли PDF (1254 KB)

Доклад

Публикувано на 12.11.2018, 15:49 Изтегли PDF (1255 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 12.11.2018, 15:49 Изтегли PDF (649 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 30.11.2018, 16:03 Изтегли PDF (1095 KB)

Договор и приложения по ОП № 1

Публикувано на 17.12.2018, 10:55 Изтегли PDF (5883 KB)

Договор и приложения по ОП № 2

Публикувано на 17.12.2018, 10:56 Изтегли PDF (6904 KB)

Договор и приложения по ОП № 5

Публикувано на 17.12.2018, 10:56 Изтегли PDF (12004 KB)

Договор и приложения по ОП № 8

Публикувано на 17.12.2018, 10:57 Изтегли PDF (3546 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 17.12.2018, 10:57 Изтегли PDF (1732 KB)

Обявление за приключване на договор по ОП № 1

Публикувано на 30.12.2020, 14:12 Изтегли PDF (950 KB)

Обявление за приключване на договор по ОП № 5

Публикувано на 30.12.2020, 14:13 Изтегли PDF (917 KB)

Обявление за приключване на договор по ОП № 8

Публикувано на 30.12.2020, 14:14 Изтегли PDF (999 KB)

Обявление за приключване на договор по ОП № 2

Публикувано на 12.01.2021, 11:46 Изтегли PDF (2108 KB)