logo
Skip to content

Открита процедура • Осигуряване на софтуерна поддръжка тип „Enterprise Support” на лицензиран софтуер на SAP на Основната банкова информационна система (ОБИС) на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0029


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 31.08.2018, 15:11 Изтегли PDF (729 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 31.08.2018, 15:12 Изтегли PDF (868 KB)

Документация

Публикувано на 31.08.2018, 15:13 Изтегли ZIP (350 KB)

Съобщение

Публикувано на 03.10.2018, 17:22 Изтегли PDF (87 KB)

Решение за одобряване на обявление за изменение

Публикувано на 08.10.2018, 10:39 Изтегли PDF (677 KB)

Протокол

Публикувано на 02.11.2018, 17:42 Изтегли PDF (807 KB)

Доклад

Публикувано на 02.11.2018, 17:43 Изтегли PDF (842 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 02.11.2018, 17:44 Изтегли PDF (591 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 10.12.2018, 11:13 Изтегли PDF (9076 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 10.12.2018, 11:16 Изтегли PDF (822 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 01.02.2023, 14:03 Изтегли PDF (279 KB)